Možností, kde práci hledat není nekonečně mnoho, ale sejně tak není nutné spoléhat pouze na jeden způsob jejího hledání. Pro zpřehlednění možností slouží tento seznam. Doufáme, že uvedený výčet různých možností, kde hledat práci, pomůže všem, kteří jsou aktuálně bez práce anebo si hledají práci lepší.

Osobní oddělení

Osobní, personální nebo také HR (human resources) oddělení je právě ten útvar ve firmě, který má nábor nových zaměstnanců na starosti. Pokud se v příslušné firmě, u které se chcete o práci ucházet, obrátíte přímo na toto oddělení, opět to může být cesta, jak se dostat k nabídce práce, která by Vám jinak unikla. Oddělení HR je útvar, kam se dostanou všechny odpovědi na inzerované pracovní pozice v tisku anebo na internetu. Některé pracovní pozice však inzerované nejsou - důvodů může být řada. Peníze na inzerci, předpoklad vysoké poptávky po takové pozici, snaha nabízet primárně místo interně ve firmě...

Ať už je důvod jakýkoliv, podání svého CV přímo na oddělení HR, ideálně doplněného motivačním dopisem, je dalším ze způsobů, jak hledat práci, a to přímo u zdroje. Už během předání životopisu se můžete vhodně prezentovat a získat tak body navíc oproti uchazečům, kteří reagují až na vypsané nabídky.

Kromě výhod, má tento způsob hldání i své nevýhody. Nevýhodou této cesty je , že jde o střelbu naslepo. Nevíte, jaké pozice se budou hledat a pokud se na HR oddělení dostavíte s životopisem příliš často, může to být vnímáno negativně. Proto kontakt s HR oddělením přímo ve firmě vnímejte jako jednu z možností, která může být úspěšná, ale na druhou stranu na ni nesoustřeďte příliš mnoho pozornosti a vnímejte ji doplňkově k ostatním způsobům hledání.